W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pobierz wniosek z obszaru systemu KRS

FORMULARZE WNIOSKÓW WYKORZYSTYWANYCH W KRS

KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF
format PDF

 

KRS D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF
format PDF
 
KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych format RTF
format PDF
 
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa format RTF
format PDF
 
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna format RTF
format PDF
 
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością format RTF 
format PDF
 
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna format RTF
format PDF
 
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia format RTF
format PDF
 
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej format RTF
format PDF
 
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej format RTF 
format PDF
 
KRS W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą format RTF
format PDF
 
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji format RTF
format PDF
 
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF
format PDF
 
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska format RTF
format PDF
 
KRS W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska format RTF
format PDF
 
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
format PDF
 
KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego) format RTF
format PDF
 
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
 
KRS W_OPP Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
 
KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WF Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
 
KRS WG Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
 
KRS WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
 
KRS WL Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa
państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
format RTF
format PDF
 
KRS WM Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
format PDF
 
KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF
format PDF
 
KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska format RTF
format PDF
 
KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna format RTF
format PDF
 
KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna format RTF
format PDF
 
KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia format RTF
format PDF
 
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa format RTF
format PDF
 
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym format RTF
format PDF
 
KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej format RTF
format PDF
 
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji format RTF
format PDF
 
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF
format PDF
 
KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska format RTF
format PDF
 
KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska format RTF
format PDF
 
KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
format PDF
 
KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego) format RTF
format PDF
 
KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej format RTF
format PDF
 
KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty format RTF
format PDF
 
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS format RTF
format PDF
 
KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność format RTF
format PDF
 
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana format RTF
format PDF
 
KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie format RTF
format PDF
 
KRS Z62 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej format RTF
format PDF
 
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym format RTF
format PDF
 
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe format RTF
format PDF
 
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze format RTF
format PDF
 
KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS ZL Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZM Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
 
KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
format PDF
 
KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
format PDF
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 11:01 Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Okupniarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pobierz wniosek z obszaru systemu KRS 1.2 24.06.2019 08:51 Kamila Jarosławska
Pobierz wniosek z obszaru systemu KRS 1.1 24.06.2019 08:14 Andrzej Niedziałek
Pobierz wniosek z obszaru systemu KRS 1.0 30.10.2018 11:01 Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}