W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pobierz wniosek w zakresie działalności pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego, które nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i spełniły wymagania, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników.

Symbol formularza

KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-W-OPP - Działalność pożytku publicznego
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH - Sposób powstania
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

Uwagi

Załączniki obligatoryjne
- KRS-W-OPP


Symbol formularza

KRS-Z21
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z-OPP - Zmiana - działalność pożytku publicznego
KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP

Uwagi

Ilość i rodzaj załączników zależy od rodzaju zmiany


Symbol formularza

KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty


Symbol formularza

KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS


Symbol formularza

KRS-Z41
Wierzytelność

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-ZP - Wierzyciele


Symbol formularza

KRS-Z42
Wierzyciele - zmiana


Symbol formularza

KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki


Symbol formularza

KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki


Symbol formularza

KRS-Z67
Postępowanie układowe

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP


Symbol formularza

KRS-Z68
Postępowanie naprawcze

Symbole załączników dla danego formularza

KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP


Symbol formularza

KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 11:01 Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Potrebka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pobierz wniosek w zakresie działalności pożytku publicznego 1.1 08.07.2019 11:47 Kamila Jarosławska
Pobierz wniosek w zakresie działalności pożytku publicznego 1.0 30.10.2018 11:01 Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}