W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Uprzejmie informujemy że egzemplarze Dziennika Urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy dostępne są pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

 

Kontakt

00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100

monitor@ms.gov.pl

kolportaż:
tel. 22 39-76-365, 728-817-848

Materiały

Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego

Publikacja sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgodnie z art. 45 ust. 1f Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

W związku z  powyższym  w takiej też formie należy składać ww. sprawozdanie w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń lub po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl

Dodatkowo prosimy o dołączenie sprawozdania w postaci pliku edytowalnego w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx.

  1. Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  2. Sprawozdania finansowe sporządzane za rok obrotowy lub okres sprawozdawczy składają do publikacji jednostki gospodarcze wymienione w art. 64, do których nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości. Oznacza to zniesienie od 1 stycznia 2013 r. obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (Dla podmiotów, które nie podlegają ustawie o KRS, obowiązek ten zostaje utrzymany).
  3. Zgodnie z art. 70 ww. ustawy kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia – wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
  4. Sprawozdanie finansowe podpisuje zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (jeżeli jest organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu). 
  5. Sprawozdanie biegłego rewidenta – powinno zawierać dane podmiotu badającego, datę wystawienia i podpis biegłego rewidenta.
  6. Sprawozdania finansowe są składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w wyznaczonych Sądach albo indywidualnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (http://pdi.ms.gov.pl.) przez osobę, której po zarejestrowaniu się jako użytkownik został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem i posiadającą ważny kwalifikowany certyfikat użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Warunkiem złożenia sprawozdania tą drogą jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  7. Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 zł. 
  8. Opłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. 

           Nazwa i numer konta bankowego:

           Ministerstwo Sprawiedliwości
           Al. Ujazdowskie 11
           00-950 Warszawa

          NBP O/O Warszawa

          77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  9.  Sprawozdania finansowe nieczytelne będą zwracane w celu uzupełnienia.

Punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Biała Podlaska
21-500, ul. Brzeska 20-22
tel. (83) 342 08 34 
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Białystok
15-950, ul. Mickiewicza 103
tel. (85) 665 65 70
godziny pracy: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00

Bielsko-Biała
43-300, ul. Bogusławskiego 24
tel. (33) 499 79 16
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-15.00

Bydgoszcz
85-950, ul. Toruńska 64a
tel. (52) 587 89 86, 587 87 77
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Chełm
22-100, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
tel. (82) 565 52 02
godziny pracy: pn. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00

Ciechanów
06-400, ul. Mikołajczyka 5
tel. (23) 674 17 71
godziny pracy: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00

Częstochowa
42-200, ul. Żwirki i Wigury 9/11
tel. (34) 377 99 82
godziny pracy: pn. 7.45-18.00, wt.-pt. 7.45-15.15 

Elbląg
82-300, ul. płk. Dąbka 21
tel. (55) 611 27 60, 611 28 10
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.00

Gdańsk
80-126, ul. Piekarnicza 10, parter budynek B, okienko 10
tel. (58) 321 37 99, 321 38 50
godziny pracy: pn. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Gorzów Wielkopolski
66-400, ul. Chopina 52 bl. 15
tel. (95) 725 68 35
godziny pracy: pn. 7.30-15.30, wt.-pt.- 7.15-15.15

Jelenia Góra
58-500, ul. Bankowa 18
tel. (75) 671 29 00
godziny pracy: pn.-pt. 7.15-15.15

Kalisz
62-800, ul. Asnyka 56a
tel. (62) 765 77 74 
godziny pracy: pn.-pt. 7.15-15.15

Katowice
40-040, ul. Lompy 14
tel. (32) 604 74 53
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-15.00

Kielce
25-639, ul. Malików 146A
tel. (41) 349 58 36, 349 58 35
godziny pracy: pn.-pt.  8.00-15.30

Konin
62-500, ul. Chopina 28
tel. (63) 240 47 52
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Koszalin
75-950, ul. gen. Władysława Andersa 34
tel. (94) 342 82 52, 342 82 68
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

Kraków
31-547, ul. Przy Rondzie 7
tel. (12) 619 51 89 
godziny pracy: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00

Krosno
38-400, ul. Wolności 3
tel. (13) 437 52 01, 437 52 00
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Legnica
59-220, ul. Złotoryjska 19
tel. (76) 754 47 87
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.15

Leszno
64-100, ul. Dąbrowskiego 2
tel. (65) 525 94 17, 525 94 00 wew. 217
godziny pracy: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.00

Lublin z siedzibą w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Wyszyńskiego 18
tel. (81) 464 87 71
godziny pracy: pn.-pt. 7.10-15.10

Łomża
18-400, ul. Polowa 1
tel. (86) 215 09 66
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Łódź
90-928, ul. Pomorska 37
tel. (42) 664 62 34
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-15.00

Nowy Sącz
33-300, ul. Juliana Smolika 1
tel. (18) 531 73 30
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-15.00

Olsztyn
10-001, ul. Partyzantów 70
tel. (89) 534 00 69, 521 17 42
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

Opole
45-359, ul. Plebiscytowa 3a
tel. (77) 541 96 15, 454 38 21
godziny pracy: pn. 10.00-15.30, wt.-pt. 8.00-14.00

Ostrołęka
07-410, ul. Mazowiecka 3
tel. (29) 765 44 12, 765 44 11
godziny pracy: pn. 10.00-18.00, wt.-pt. 7.45-14.00

Piła
64-920, al. Powstańców Wielkopolskich 79
tel. (67) 352 28 58
godziny pracy: pn. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Piotrków Trybunalski
97-300, ul. Słowackiego 5
tel. (44) 649 42 52
godziny pracy: pn. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00

Płock
09-404, ul. Tumska 4b
tel. (24) 269 75 14, 269 75 13
godziny pracy: pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00

Poznań
61-003, ul. Chlebowa 4/8
tel. (61) 647 37 42
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Przemyśl
37-700, ul. Dworskiego 6
tel. (16) 679 45 08, 679 45 09
godziny pracy: pn. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Radom
26-600, ul. Warszawska 1
tel. (48) 368 05 64 
godziny  pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Rzeszów
35-303, ul. gen. J. Kustronia 4
tel. (17) 715 22 15, 715 22 00
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30, 

Siedlce
08-110, ul.  Kazimierzowska 31a
tel. (25) 640 07 22, 640 07 19
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-16.00

Sieradz
98-200, al. Zwycięstwa 1
tel. (43) 826 67 90
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Skierniewice
96-100, ul. Reymonta 12/14
tel. (46) 834 49 40
godziny pracy: pn. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Słupsk
76-200, ul. Szarych Szeregów 13
tel. (59) 846 92 12, 846 92 05
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Suwałki
16-400, ul. L. Waryńskiego 45
tel. (87) 563 54 44 w. 1
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

Szczecin
70-485, ul. Królowej Korony Polskiej 31
tel. (91) 422 49 90 w. 34, 422 53 47
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-15.00

Tarnobrzeg
39-400, ul. Sienkiewicza 27
tel. (15) 688 25 20
godziny pracy: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Tarnów
33-100, ul. J. Dąbrowskiego 27
tel. (14) 688 75 37, 688 75 39
godziny pracy: pn.-pt. 9.00-15.30

Toruń
87-100, ul. Młodzieżowa 31
tel. (56) 610 58 50
godziny pracy: pn. 9.00-18.00 wt.-pt. 8.00-15.00

Warszawa
00-454, ul. Czerniakowska 100
tel. (22) 440 06 17
godziny  pracy: pn.- pt. 8.30-14.30

Wałbrzych
58-300, ul. Słowackiego 11a
tel. (74) 843 04 13
godziny pracy: pn.- pt. 7.00-15.00

Włocławek
87-800, ul. Jana Kilińskiego 20
tel. (54) 422 26 77
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-14.30

Wrocław
53-630, ul. Poznańska 16
tel. (71) 74 89 207
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-15.00

Zamość
22-400, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
tel. (84) 631 66 64, 631 66 65
godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

Zielona Góra
65-364, ul. Kożuchowska 8
tel. (68) 322 02 54
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-14.30

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2018 12:43 Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urszula Dobrzańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Monitor Sądowy i Gospodarczy 9.0 07.01.2020 14:29 Marek Kołodziejczyk
Monitor Sądowy i Gospodarczy 8.0 18.11.2019 07:31 Adam Gorzkowski
Monitor Sądowy i Gospodarczy 7.0 31.10.2019 11:34 Kamila Jarosławska
Monitor Sądowy i Gospodarczy 6.0 07.08.2019 13:10 Andrzej Niedziałek
Monitor Sądowy i Gospodarczy 5.0 07.08.2019 13:08 Andrzej Niedziałek
Monitor Sądowy i Gospodarczy 4.0 07.08.2019 13:03 Andrzej Niedziałek
Monitor Sądowy i Gospodarczy 3.0 07.08.2019 13:00 Andrzej Niedziałek
Monitor Sądowy i Gospodarczy 2.0 07.08.2019 12:58 Andrzej Niedziałek
Monitor Sądowy i Gospodarczy 1.3 24.07.2019 11:23 Kamila Jarosławska
Monitor Sądowy i Gospodarczy 1.2 15.07.2019 12:42 Kamila Jarosławska
Monitor Sądowy i Gospodarczy 1.1 25.10.2018 12:43 Kamila Jarosławska
Monitor Sądowy i Gospodarczy 1.0 25.10.2018 12:43 Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}